Regulamin

 1. Serwis foto-models.info adresowany jest do modelek,modeli oraz kandydatek na modelki i modeli, którzy ukończyli co najmniej 15 lat, oraz wszystkich osób i firm zainteresowanych współpracą z nimi.
 2. W Formularzu zgłoszeniowym modelki,modela pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do prawidłowej rejestracji użytkownika - bez ich wypełnienia rejestracja nie będzie możliwa.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych danych osobowych oraz wgranych zdjęć modelek, modeli.
  Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zawarte tam dane są prawdziwe, zdjęcia przedstawiają jej wizerunek i ma prawo do dysponowania nimi.
 4. Nadesłane zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych (www, mail, tel), gdyż w takim przypadku będą uważane za reklamę i mogą zostać usunięte przez adminstratora bez uprzedzenia.
 5. Dane kontaktowe typu telefon, e-mail należy wpisywać tylko w przeznaczonych do tego polach formularzy.
 6. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmodyfikować swoją ofertę poprzez dodanie czy usunięcie zdjęcia, uaktualnić dane, a także usunąć swoją ofertę z serwisu.
 7. Oferta modelki,modela zostaje umieszczona w serwisie na czas nieokreślony.
 8. Administrator serwisu foto-models.info zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń, nie publikowania niektórych zdjęć oraz usuwania wybranych ofert bez podania przyczyny.
 9. W przypadku zauważenia na tej stronie zdjęć, do których zamieszczenia modelka,model nie mieli praw, prosimy o taką informację poprzez dostępny na tej stronie formularz kontaktowy.
  Po zweryfikowaniu takiej informacji będą one usuwane.
 10. W przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do admistratora serwisu foto-models.info przez osoby trzecie, z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez użytkownika, zobowiązuje się on do zaspokojenia tych roszczeń.
 11. Kontaktowanie się z modelkami,modelami serwisu jest możliwe poprzez wysyłanie wypełnionego formularza zapytania.
  Przekazywanie ofert jest automatycznie, administrator nie ma wpływu na przesyłaną treść i nie bierze za nią odpowiedzialności.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do rejestracji wykonywanych działań w serwisie, łącznie z zapisywaniem adresu IP komputera.
 13. Administrator serwisu foto-models.info zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Ewentualne zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane bez uprzedzenia i są wiążące od chwili ich opublikowania na stronie.

Formularz: Zapytania / Zgłoszenia